The results: chinh phu

Giao thông đường bộGiao thông đường bộ
Nhiều báo ra ngày có bài “Hà Nội trình Chính phủ phương án đổi giờ làm” cho biết: Ngày 6/11, UBND Hà Nội trình Chính phủ phương án điều chỉnh giờ làm việc, giờ học tập và kinh doanh thương mại trên địa bàn. So với phương án được Thường trực Thành ủy Hà Nội kết luận, phương án sau khi lấy ý kiến các bộ