Đề xuất phương án tăng cường vận tải đường sắt

Post by: at 0000-00-00 |
 

 

Nhóm nghiên cứu độc lập đến từ Trường Đại học GTVT vừa đề xuất đề án tăng cường vận tải hàng hóa bằng đường sắt giảm tải cho các tuyến quốc lộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và giảm giá thành vận chuyển.

tauhang

 

Đây là nhóm nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận. TS Trần Hữu Minh - thành viên nhóm nghiên cứu cho rằng, hoạt động vận tải hiện rất manh mún, không đồng bộ kết nối giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải.

 

 

Khối lượng vận tải hàng hóa khoảng gần 700 triệu tấn/năm, nhưng đường sắt chỉ đảm nhiệm được từ 6 đến gần 10 triệu tấn/năm là quá ít. Số còn lại dồn cho đường bộ là chủ yếu. Nhiều tuyến quốc lộ đã mãn tải, gây nguy cơ mất ATGT.

 

 

Nhóm nghiên cứu đưa ra 7 giải pháp, trong đó tập trung đẩy nhanh cổ phần hóa vận tải đường sắt, giảm thời gian vận chuyển, giảm chi phí xếp dỡ, tăng kết nối đường bộ  - đường sắt - đường thủy.

 

Tags: vận tải   đường sắt   vận tải nam việt   tin tức đường sắt   đường sắt việt nam  

Other posts: